Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stem

Deltakerne

Deltakerne i So You Think You Can Stay representerer virkelige personer som har fått avslag på sine asylsøknader.

Klikk på bildene for å lese NOAS sin vurdering av sakene.

Syns du Amir, Leila og de andre deltakerne bør få bli i Norge? 

GI DIN STEMME - STØTT NOrsk organisasjon for asylsøkere (noas)

Vi i NOAS syns også de burde få bli. Deltakerne du har møtt er fiktive personer, men historiene deres bygger på reelle problemstillinger fra asylsaker NOAS arbeider med. Asylsøkere i Norge får avslag på samme grunnlag som deltakerne i So You Think You Can Stay.

NOAS er en uavhengig organisasjon som jobber for å fremme rettssikkerhet og respekt for asylsøkere. Vi ønsker at alle asylsøkere skal få en human behandling i tråd med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. 

De fleste som søker asyl i Norge flykter fra krigssoner og diktaturer. Omtrent 75 prosent av dem får bli. De aller fleste av dem får beskyttelse fordi de risikerer forfølgelse i hjemlandet. 

NOAS GIR GRATIS RETTSHJELP TIL ASYLSØKERE

Selv om en stor andel av asylsøkerne får beskyttelse, er norske myndigheters asylvurderinger strenge. En del asylsøkere får avslag som er i strid med FNs anbefalinger. NOAS ser mange eksempler på personer som vi mener burde få beskyttelse, som likevel får avslag. NOAS gjennomgår over 1300 asylsaker i året, og får gjennomslag i nærmere halvparten av de sakene vi engasjerer oss i. Mange av disse gjelder familier.

Hvert år får over 200 personer oppholdstillatelse i Norge takket være NOAS’ tilbud. Dette er personer som har fått endelig avslag og som skulle vært sendt ut av landet, men hvor en ny gjennomgang av saken viser at de likevel har grunnlag for oppholdstillatelse. NOAS’ arbeid er en viktig rettssikkerhetsgaranti. 

BIDRA TIL Å styrke NOAS’ rettshjelpsarbeid for asylsøkere:

SEND "BIDRA START" TIL 2160 og gi 40 kroner i måneden.


Del på TwitterDel på FacebookDel på Google+Del på epost