Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Meti Chala (28), Etiopia

Deltakerne

Meti Chala (28), Etiopia

Elin Berstad Mortensen

Ektemannen var med i et ulovlig opposisjonsparti i Etiopia. Han dro fra hjemmet deres for å delta i partiets væpnede fløy. En måneds tid senere kom politiet og militæret hjem til Meti. De ransaket huset og tok henne med til politistasjonen. I et avhørsrom forgrep tjenestemennene seg på henne. Hun ble voldtatt, slått og besvimte, og ble først sluppet ut etter tre dager. Hun rømte landet med få eiendeler. I Norge spurte UDI om detaljer ved overgrepet, men Meti klarer ikke å beskrive hva som skjedde. Hun fikk avslag. Samtidig har hun fått vite at hun er HIV-positiv. En av mennene som voldtok henne må ha smittet henne. I Norge har hun blitt med i det samme partiet som mannen jobbet for, og deltar blant annet i demonstrasjoner mot det etiopiske regimet. 

Derfor meldte Meti seg på So You Think You Can Stay:

«Norske myndigheter tror ikke på at jeg har blitt voldtatt. De sier også at jeg uansett ville fått avslag. De mener at politimennene som voldtok meg gjorde noe kriminelt, og at jeg kan søke beskyttelse hos etiopiske myndigheter. De legger ikke vekt på at det faktisk var myndighetspersoner som utførte de alvorlige overgrepene mot meg. For meg er det uaktuelt å reise tilbake og søke beskyttelse hos overgriperne. Jeg frykter at jeg blir fengslet igjen om jeg drar til Etiopia.

La meg få bli og fortsette det politiske arbeidet i eksil. Stem på meg!»