Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Malika Magomadova (36) med familie, Tsjetsjenia

Deltakerne

Malika Magomadova (36) med familie, Tsjetsjenia

Elin Berstad Mortensen

Kom til Norge i 2009, fikk avslag på asylsøknaden. Sønnen Mohmad er 12 år, Madina er 9, Jusup er 6 og Ali er 4 år. Barna har bodd seks år i Norge, og de to yngste er født i landet. De eldste barna går på skole og deltar i fritidsaktiviteter. Barna har mange venner og er godt integrert. De snakker norsk med hverandre, og snakker ikke veldig godt tsjetsjensk. Malika er redd for å bli sendt tilbake, og har ikke gitt gyldige id-dokumenter til norske myndigheter.

Derfor meldte Malika seg på So You Think You Can Stay:

«Norske myndigheter mener at barna mine har sterk tilknytning til Norge, men har likevel gitt oss avslag. De legger avgjørende vekt på innvandringsregulerende hensyn, og mener jeg ikke har gjort nok for å dokumentere identiteten min. Barnekonvensjonen sier at barns beste skal være et grunnleggende hensyn. Norske myndigheter mener at det er til mine barns beste å få bli i Norge etter å ha bodd her i seks år, men sier at vi allikevel må reise ut av landet.

Barna mine hører til i Norge og husker knapt noe annet enn livet her. Stem på oss og gi oss mulighet til å bli!»