Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ehsan Amir (37), Afghanistan

Deltakerne

Ehsan Amir (37), Afghanistan

Andre Eide

Fra Kandahar, sør i Afghanistan. Bilverkstedet hans reparerte bilene til amerikanske styrker, og han mottok derfor trusler fra Taliban. Verkstedet var familiens eneste inntekt og Ehsan hadde ikke råd til å stenge. En dag kom to personer på motorsykkel og skjøt mot verkstedet. En av hans ansatte ble drept. Da flyktet Ehsan og familien.

Derfor meldte Ehsan seg på So You Think You Can Stay:

«Norske myndigheter tror at Taliban er etter meg og at jeg er i fare på hjemstedet mitt. De mener likevel at jeg og familien kan dra til Kabul, hovedstaden i Afghanistan. De sier at Taliban ikke ville jakte på oss der. Vi har ingen familie i Kabul og det blir veldig vanskelig for oss å finne et hjem og arbeid der, men norske myndigheter mener vi er ressurssterke nok til å klare oss. Byen er allerede full av flyktninger. 

Barna mine vil vokse opp under forferdelige forhold hvis vi sendes tilbake. Jeg håper å få bli i Norge med familien min. Håper du vil stemme på meg!»