Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Amir Najjer (27), Gaza

Deltakerne

Amir Najjer (27), Gaza

Andre Eide

Har kone og to barn. Under krigen i 2012 ble nabolaget beskutt av det israelske militæret fordi Hamas sendte ut raketter fra området. Familiene i gata var redde. En gang sa Amir til en Hamas-soldat at de ikke burde sende ut raketter fra områder med mange bolighus. Dagen etter ble han hentet av maskerte menn og tatt med til et lite rom hvor han ble torturert og beskyldt for å samarbeide med israelske styrker. Etter en natt med mishandling ble han kjørt hjem og kastet ut av bilen. Han kunne ikke røre seg på flere dager på grunn av skadene han hadde fått. Senere ringte en person som sa at angivere får sin straff og at de vet hvor han bor. Da flyktet familien fra Gaza. Kona og barna kom ikke lengre enn til Egypt.

Derfor meldte Amir seg på So You Think You Can Stay:

«Norske myndigheter mener jeg kan reise tilbake til Gazastripen, selv om FN anbefaler at ingen sendes tilbake dit. De mener at siden jeg bare ble anholdt én dag og så sluppet fri, er det ikke fare for forfølgelse fra Hamas. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Egypt vil ikke ta imot meg, barna mine og kona mi får ikke komme til Norge og jeg er veldig redd for hva som kan skje med meg hvis jeg blir sendt tilbake til Gaza.

Jeg håper jeg får bli. Stem på meg!»